REGULAMIN KonkursU Świąteczny box 19

REGULAMIN KonkursU  Świąteczny box 19
Štítky: Nagród Inne

REGULAMIN KonkursU „ Świąteczny box 19-27.12.2021”(dalej „Regulamin”) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Rimmel | „Świąteczny box 19-27.12.2021” (dalej:„Konkurs”). 2.Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Kon... Pokračování

zakończony Rimmel London

Przejdź do strony konkursowej

Inne konkursy