REGULAMIN KonkursU Bądź sprytny

REGULAMIN KonkursU Bądź sprytny
Štítky: Nagród Inne

REGULAMIN KonkursU “Bądź sprytny - nie daj się zaskoczyć zimie!” § 1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bądź sprytny - nie daj się zaskoczyć zimie!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Open Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Biedronki 23B, 02-946 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gos... Pokračování

zakończony Amic

Przejdź do strony konkursowej

Inne konkursy